Strategisk plan och budget

Här kan du läsa kommunens strategiska plan och budget för 2024-2027.

Vad är en strategisk plan och budget?

En gång per år fastställer kommunfullmäktige budgeten för verksamheterna under det kommande året. Då görs också en verksamhetsplan som beskriver vilka förändringar som fullmäktige vill att nämnderna och kommunstyrelsen ska genomföra. Detta kallas för strategisk plan och budget och är kommunens främsta styrdokument.

Styrdokumentet innehåller övergripande mål för perioden, skattesats, hur skattemedlen ska användas och vilka prioriteringar kommunen väljer att göra framöver. Styrdokumentet fastslår också resursfördelning mellan nämnderna.

Strategisk plan och budget 2024-2027 Pdf, 1.9 MB.

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Öppet Stänger kl. 16.30
Hjälpte informationen på sidan dig?