Krisstöd

Här kan du läsa om Vara kommuns arbete med krisstöd, som aktiveras om de ordinarie resurserna inte räcker till för att lösa en händelse eller kris i samhället.

Krisstödet aktiveras om de ordinarie resurserna inte räcker till. Det kan också aktiveras om det behövs samordnade resurser i samband med en kris eller en extraordinär händelse. Krisstöd består av en ledningsgrupp där representanter från kommunen, Närhälsan och Svenska kyrkan ingår.

I Vara kommun är det IFO-chefen som är ansvarig för krisstödsverksamheten. Till ledningsgruppen finns stödpersoner knutna och som kallas in vid behov.

Mer om krisstödet i Vara kommun kan du läsa i vår plan för krisstöd

Om du behöver krisstöd

Om det händer en olycka eller liknande där det behövs krisstöd ska du ringa 112. Det är räddningstjänstens räddningschef i beredskap som bedömer behovet av krisstöd utifrån olyckans art och omfattning.

Eventuellt krisstöd kan också aktiveras av IFO-chef eller medicinskt ansvarig sjuksköterska i dennes frånvaro, kommundirektör eller räddningschef i beredskap.

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Öppet Stänger kl. 16.30
Hjälpte informationen på sidan dig?