SCBs medborgarundersökning

Vara kommun genomför varannat år en medborgarundersökning. Här får du veta mer om den och förra undersökningens resultat.

Medborgarundersökningen är en attitydundersökning som ger kommunen värdefull information om hur kommuninvånarna ser på den kommunala servicen. Undersökningen vägleder i arbetet med att utveckla och förbättra kommunens service och tjänster. Det är Statistiska centralbyrån, SCB, som genomför undersökningen.

SCB:s medborgarundersökning genomfördes senast 2021 och en ny undersökning är planerad till 2023.

Medborgarundersökning 2021

93 procent av de som svarat tycker att kommunen är en bra plats att bo och leva på och 84 procent är nöjda med kommunens olika verksamheter.

Några verksamheter sticker ut bland resultaten: Inom förskolan är 94 procent av de som svarat nöjda, vilket kan jämföras med 87 procent för riket. Även nöjdheten med äldreomsorgen sticker ut med sina 70 procent jämfört med riket som helhet där 51 procent är nöjda.

Hela 90 procent är nöjda med det lokala kultur- och nöjeslivet vilket kan jämföras med rikets snitt, där endast 60 procent är nöjda.

Undersökningen visar även att det finns förbättringsområden, till exempel underhållet av den offentliga miljön, möjligheterna att använda kollektivtrafik och möjligheterna till eftergymnasiala studier.

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Öppet Stänger kl. 16.30
Hjälpte informationen på sidan dig?