Kommunens mål

  • Nämndernas indikatorer

    Här kan du läsa om nämdernas verksamhetsspecifika indikatorer som kopplas till de övergripande målen.

  • Miljöstrategi

    Hur ser Vara kommuns långsiktiga fokusområden och övergripande förhållningssätt till miljöarbetet ut? Det kan du läsa mer om på denna sida.

  • Övergripande mål 2024-2027

    Kommunfullmäktige beslutade om kommunens övergripande mål för 2024-2027 den 19 juni 2023. Här kan du läsa om dem.