Bostadsanpassning

Här får du reda på vad bostadsanpassning är, vem som kan få det och hur du gör din ansökan.

Bostadsanpassningsbidrag är ett ekonomiskt bidrag. Om du har en bestående funktionsnedsättning kan du ansöka om bostadsanpassningsbidrag. Bidraget använder du för att anpassa din bostad så att du kan fungera i ditt dagliga liv.

Det är kommunen som beslutar om du får bidraget, vad du ska använda bidraget till och summan du får i bidrag.

Ansökan

Detta ska din ansökan innehålla:

  • Samtliga personuppgifter och uppgifter till en eventuell kontaktperson men även vad du ansöker om bidrag för.
  • Ett intyg från arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig
  • Ägarmedgivande från fastighetsägaren om du inte själv äger din bostad. Ägarmedgivandet hittar du på ansökningsblankettens baksida.

Var noggrann med att fylla i samtliga uppgifter. Ansökan görs via vår e-tjänst. Om du behöver en utskriven ansökningsblankett, kontakta biståndshandläggare via kontaktcenter.

Skriftlig godkännande från fastighetsägaren

Om din bostad är en hyresrätt eller bostadsrätt måste din fastighetsägare eller bostadsrättsförening ge ett skriftligt godkännande till att anpassningarna får lov att utföras och vad som gäller när du flyttar från bostaden. Det kallas för ägarmedgivande.

Vem kan få bostadsbidrag?

Du kan ansöka om bostadsanpassningsbidrag om du har en bestående funktionsnedsättning som gör att din bostad behöver anpassas. Det är din funktionsnedsättning som avgör vilka åtgärder du kan få bidrag till.

Det måste finnas ett direkt samband mellan funktionsnedsättningen och åtgärderna. Din funktionsnedsättning och varför du behöver anpassa din bostad ska styrkas i ett medicinskt intyg från en arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig.

Vad ska jag använda bostadsbidraget till?

Bidraget ska användas för att anpassa fasta funktioner i din bostad. Med fasta funktioner menas sådant som man normalt inte tar med sig vid en eventuell flytt. Det kan till exempel handla om att ta bort trösklar, byta badkar mot en dusch, montera en spisvakt eller ordna en ramp vid entrén.

Bidraget ska användas för anpassningar i den bostad som du lever i permanent.

Hur behandlar kommunen min ansökan?

När ansökan och intyg skickats in till kommunen kommer handläggaren kontakta dig för ett hembesök och därefter tas offerter in för utförandet av anpassning. Du kan välja om du önskar ta in dessa offerter själv eller om du önskar hjälp med det.

Kostnaden för bostadsanpassningen ska vara skälig och utgångspunkten är alltid att välja det mest kostnadseffektiva förslaget. När utredningen är klar skickar handläggaren hem ett skriftligt beslut till dig.

Hur länge gäller beslutet?

Beslut om bidrag för bostadsanpassning är inte tidsbegränsade. Bra att tänka på är att det pris man får på en offert ofta är tidsbegränsad till tre månader.

Hur genomförs bostadsanpassning?

Handläggarna för bostadsanpassning kan hjälpa dig med beställning av entreprenörer som utför beviljad bostadsanpassning. För detta krävs att fullmakt för handläggare för bostadsanpassning är undertecknad av dig som är sökande.

Beställningen och utförandet av bostadsanpassningen är alltid en juridisk affärsuppgörelse mellan dig som sökande och entreprenör. Villkor för beställningen enligt konsumenttjänstlagen. Länk till annan webbplats.

Handlägga bostadsanpassning själv

Det är du själv som ansvarar över att beställa och betala hantverkaren som ska utföra arbetet hemma hos dig med det bidragsbelopp som du har fått. Det innebär att du äger din bostadsanpassning och att du själv står för reparationer och underhåll av anpassningarna.

I undantagsfall kan du ansöka om bidrag till reparationer. Det gäller tekniskt avancerad utrustning som exempelvis hissar, höj- och sänkbar inredning, dörrautomatik och spol- och torkinsatser till WC-stolar.

Om du inte är nöjd med utfört arbete i din bostad

Om du inte är nöjd med hantverkarens arbete kan du, enligt konsumenttjänstlagen, under vissa förutsättningar hålla inne med betalningen. Du kan läsa mer om konsumenttjänstlagen på Konsumentverkets webbplats. Länk till annan webbplats..

Utbetalning av bidrag

För att du ska få pengarna från kommunen in på ditt bankkonto behöver du anmäla det till Swedbanks kontoregister. Anmälan görs på Swedbanks hemsida. Du kan också få hjälp på banken. Kontonumret som du anmäler kan vara i vilken svensk bank som helst, du behöver alltså inte vara kund hos Swedbank. När du anmäler ditt kontonummer till Swedbanks kontoregister betyder det inte heller att du blir kund hos Swedbank. Att anmäla ditt kontonummer till registret är helt gratis. När du har anmält ditt konto blir det aktivt för insättning inom två bankdagar.

Swedbank Länk till annan webbplats.

Jag är missmöjd med beslutet. Hur gör jag för att överklaga?

Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga det till förvaltningsrätten. Du måste skicka in din överklagan inom tre veckor från den dag du tagit del av beslutet. Mer information om hur du gör för att överklaga står i beslutet som skickas till dig.

Det har ska vara med i överklagan:

  • Vem som är beslutsfattare.
  • Datum för beslutet.
  • Varför du anser att beslutet är oriktigt och vilken ändring du vill ha.
  • Bifoga gärna handlingar som du tycker stödjer din uppfattning om vad du anser är felaktigt i beslutet.
  • Underteckna din överklagan och uppge namn, personnummer, postadress och telefonnummer.

Överklagan ställs till Förvaltningsrätten men du skickar den till:

Vara kommun
Socialnämnden
Kommunhuset
534 81 Vara

Jag är fastighetsägare, kan jag ansöka om bidrag för att återställa en bostadsanpassning i min fastighet?

Ja, du som fastighetsägare till flerbostadshus har möjlighet att söka om bidrag för att återställa bostaden till hur den var innan den byggdes om och anpassades för en person. Det kan till exempel handla om att montera bort en hiss eller andra anpassningar i bostaden.

Ansök om bidrag från kommunen för att återställa bostaden i sitt ursprungliga skick. Läs mer om bidrag för återställning på Boverkets hemsida. Länk till annan webbplats.

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar 23 maj kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?