Trygghetslarm

Här kan du ansöka om trygghetslarm och läsa mer om hur larmet fungerar.

Om du har ett stort behov av omsorg och omvårdnad, eller känner dig rädd för att till exempel ramla och skada dig, är trygghetslarm ett hjälpmedel. Trygghetslarmet ger dig kontakt med personal inom hemtjänsten.

Ansök om trygghetslarm

Du ansöker om trygghetslarm genom att fylla i en blankett och skicka den till biståndsenheten.

Har du frågor eller behöver hjälp att fylla i blanketten, kontakta bistånds- eller LSS-handläggare via kommunens kontaktcenter.

Trygghetslarm är en biståndsbedömd insats.

Biståndsbedömning Vara kommun

Hur fungerar trygghetslarmet?

Du trycker på larmknappen när du behöver ha kontakt med personal. Larmet är kopplat till trygghetscentralen i Lidköping som besvarar ditt larm, där får du prata med personal som har omvårdnadsutbildning. Tala om för dem vad som har hänt dig och varför du har larmat.

När trygghetscentralen vidarebefordrar ett larm till Vara kommun innebär det att personal (ej sjuksköterska) kommer hem till dig.

Om du inte kan prata eller har nedsatt hörsel tar larmcentralen kontakt med personalen som åker till dig med detsamma.

Trygghetslarmet installeras av personal från kommunens lås-och larmgrupp.

Hur ofta kontrolleras att larmet fungerar?

Trygghetscentralen kontrollerar automatiskt att larmet fungerar en gång per dygn. Du behöver inte vara i närheten av larmet när detta görs.

Är du orolig för att larmet inte fungerar kan du själv testa det genom att trycka på larmknappen. Tala direkt om att du testar larmet när trygghetscentralen besvarar larmet.

Vad händer om jag inte kan prata eller har nedsatt hörsel?

Då kontaktar larmcentralen personal som åker till dig med detsamma och tar reda på varför du har larmat.

Vad händer när hemtjänstens personal kommer till mig efter att jag har larmat?

Personal som kommer hem till dig vet varför du har larmat och hjälper dig med det du behöver. De hjälper dig med sånt som måste göras omgående. Du kan till exempel få hjälp till toaletten eller hjälp att komma upp om du har ramlat. Innan hemtjänsten lämnar dig ska de säkerställa att du klarar dig på egen hand eller till dess att anhöriga/närstående kommer till dig.

Har du blivit akut sjuk hjälper personal dig att kontakta sjukvården.

Vad kostar trygghetslarmet?

Kommunen tar ut en avgift för larmet. Avgiften regleras av gällande taxa. Om du tappar bort larmknappen kan du bli ersättningsskyldig. På sidan Avgifter äldreomsorg hittar du kostnaden för trygghetslarmet under fliken Prislista för andra äldreomsorgsinsatser.

Kostnad för trygghetslarm

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar 20 maj kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?