Daglig verksamhet funktionsnedsättning

Här kan du ansöka om daglig verksamhet. Du kan också läsa mer om hur daglig verksamhet för dig med en funktionsnedsättning fungerar.

Daglig verksamheten är en form av sysselsättning som är anpassad efter dina individuella behov, intressen, förutsättningar och förmågor. Den kan vara i gruppform eller som individuell placering, till exempel på ett företag. Daglig verksamhet vänder sig till dig med intellektuell funktionsnedsättning, autism eller autismliknande tillstånd eller med förvärvad hjärnskada. Du ska vara i yrkesverksam ålder.

Ansök om daglig verksamhet

Du ansöker om daglig verksamhet och färdjänst genom att fylla i en blankett och skicka den till biståndsenheten.

Har du frågor eller behöver hjälp att fylla i, eller behöver en utskriven version, kontakta biståndshandläggare LSS via kommunens kontaktcenter.

Daglig verksamhet är en biståndsbedömd insats. Läs mer om biståndsbedömning.

Så fungerar daglig verksamhet

Den dagliga verksamheten ska vara meningsfull för dig som deltagare och ge dig stimulans, utveckling och gemenskap. Målet är att dina aktiviteter ska bidra till din personliga utveckling och göra det lättare för dig att delta i samhället. Den kan vara i grupp eller anpassad för individen.

Vara kommuns dagliga verksamhet erbjuder:

  • Aktiveter och upplevelser som stimulerar till personlig utveckling och ökad självständighet. Vi erbjuder en trygg verksamhet där aktiviteterna utgår från den enskildes behov, intresse och förmåga.
  • Friskvård utefter förmåga och intresse.
  • Arbetsträning inför individuell placering.
  • Individuell placering på företag, förening eller inom kommunens verksamheter.

Inom daglig verksamhet lägger vi stor vikt vid delaktighet och din rätt att få kommunicera utifrån dina förutsättningar. Du kan arbeta i våra egna lokaler, inom någon verksamhet i kommunen eller på något företag i kommunen. Du får stöd av personal utifrån dina behov.

Daglig verksamhet är öppen på vardagar men inte under lördag, söndag och helgdagar.

Efter att du blivit beviljad daglig verksamhet

När du fått din ansökan om daglig verksamhet godkänd bjuder vi in till ett välkomstmöte. Där pratar vi tillsammans med dig för att ta reda på vilken verksamhet som skulle kunna passa dig, vi gör även studiebesök inom våra verksamheter.

Information om resor till och från daglig verksamhet

För att komma till din dagliga verksamhet behöver du själv ordna med din resa. Det finns flera alternativ. Det kan vara färdtjänst (arbetsresor) om du har rätt till det, att åka buss eller tåg eller att du tar dig till daglig verksamhet på ett annat sätt som passar dig.

Lunch och fika

Många deltagare tar med sig en matlåda hemifrån. I vissa av våra verksamheter går det att beställa mat. Du kan välja att gå och handla din lunch själv . Du väljer om du vill äta gemensamt eller enskilt. Kaffe och te finns i alla verksamheter till ett självkostnadspris.

Information om habiliteringsersättning

Om du deltar i daglig verksamhet får du habiliteringsersättning. Habiliteringsersättning är inte samma som utbetalning av lön. Ersättningen är skattefri och räknas inte som inkomst. Habiliteringsersättningen betalas ut vid närvaro, inte vid semester, sjukdom eller studier.

Habiliteringsersättningen betalas ut en gång i månaden till dig som deltagit i daglig verksamhet. Ersättningen betalas ut i slutet av månaden till ett personligt bankkonto eller bankgiro.

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Öppet Stänger kl. 16.30
Hjälpte informationen på sidan dig?