Fastställa faderskap eller föräldraskap

När ett barn föds och föräldrarna inte är gifta måste faderskapet/föräldraskapet bekräftas formellt. Läs mer om hur du gör för att fastställa att du är barnets förälder.

Faderskap/föräldraskap ska registreras av fadern/föräldern på Skatteverkets hemsida mellan dag 1-14 efter barnets födelse.

Om detta inte görs inleder kommunen en föräldraskapsutredning, dag 15 efter barnets födelse. Vi rekommenderar därför att du registrerar föräldraskapet själv.

Dag 15 efter barnets födelse

Om 15 dagar passerar utan att ni har registrerat faderskapet/föräldraskapet kommer individ- och familjeomsorgen att skicka ett brev till barnets mamma för en föräldraskapsutredning. Ett dokument om faderskap/föräldraskap behöver undertecknas istället för att signeras digitalt. För att göra detta behöver ni boka en tid med en handläggare. Mötet äger rum i kommunhuset.

Det är först när faderskaps- eller föräldraskapsbekräftelsen undertecknats som barnets juridiska rättigheter, till exempel rätten till försörjning av båda föräldrar, arvsrätt och rätt till faderns efternamn, börjar gälla.

Fader/förälder som saknar svenskt personnummer

Om fadern/föräldern saknar ett svenskt personnummer hanteras ärendet av Lidköpings familjerätt.

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar 23 maj kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?