Attefallstillbyggnad

För att bygga ett Attefallstillbyggnad räcker det oftast att endast lämna in en anmälan med bilagor. Läs här vad som krävs och anmäl via e-tjänst.

Det krävs vanligtvis bygglov för att göra en tillbyggnad men en Attefallstillbyggnad på högst 15 kvadratmeter är undantagen från krav på bygglov, på ett en- eller tvåbostadshus.

Observera att åtgärden är anmälningspliktig och anmälan ska skickas in till byggenheten. Byggnationen får påbörjas efter utfärdat startbesked.

Följande kriterier måste vara uppfyllda för att en tillbyggnad ska vara en Attefallstillbyggnad:

  • den byggs på ett befintligt en- eller tvåbostadshus
  • en- eller tvåbostadshuset inte har byggts till med en Attefallstillbyggnad tidigare
  • den högst är 15,0 kvadratmeter i bruttoarea
  • den inte har högre taknockshöjd än bostadshuset
  • den placeras minst 4,5 meter från gräns
  • den får inte uppföras vid byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla
  • den inte placeras inom eller i anslutning till vissa områden som är av riksintresse för totalförsvaret
  • det inte finns en utökad bygglovsplikt för Attefallstillbyggnader i den detaljplan som gäller för området

Om den planerade byggnationen inte uppfyller kriterierna för lovbefrielse, behöver du söka bygglov.

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar 20 maj kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?