Kaminer, eldstäder och skorsten

Här kan du anmäla installation av din eldstad samt läsa om utsläppskraven.

Anmälan eldstad

För att göra en installation eller ändring av kamin, öppen spis och rökkanal ska du alltid lämna in en anmälan till byggenheten, oavsett vilken byggnad installationen eller ändringen görs i.

Handlingar att lämna in i samband med anmälan

 • Planritning med markering av eldstadens placering
 • Fasadritning med markering av skorstenens placering och ange höjdmått (vid ny rökkanal/skorsten)
 • Prestandadeklaration på eldstad och skorsten.

Invänta alltid startbesked innan du påbörjar din åtgärd.

Bygglov för ny eller ändrad skorsten

Du behöver generellt söka bygglov för ny rökkanal på fasad. En ny skorsten på taket är bygglovspliktig om den ändrar byggnadens yttre utseende väsentligt.

Skorstenens utformning och placering bör ske i samråd med sotare.

Sotningsintyg efter installation

Efter installation ska du skicka in ett sotningsintyg och invänta slutbesked innan du får ta din eldstad i bruk.

Om eldningen blir en olägenhet

En kommun kan ställa krav på fastighetsägaren att begränsa eller upphöra med eldning om användningen av en kamin eller annan eldstad utgör en olägenhet.

Fråga sotaren

Rådgör gärna med sotaren för att ta reda på förutsättningarna för en ny eller ändrad eldstad, skorsten eller rökkanal.

Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbunds webbplats Länk till annan webbplats.

Regler för utsläpp och lägsta tillåtna verkningsgrad

Det finns regler om utsläpp av kolmonoxid och verkningsgrad för kaminer och pannor. Reglerna berör inte dig som använder en befintlig kamin.

Reglerna gäller vid nya installationer som eldas med pellets och ved i nya och befintliga hus. Vid nyinstallation ska eldstaden klara tillåtna värden för utsläpp samt nivåer för lägsta tillåtna verkningsgrad.

Krav på utsläpp och verkningsgrad gäller för:

 • braskaminer
 • pelletseldade kaminer
 • kökspannor
 • insatser

Krav på utsläpp och verkningsgrad gäller inte för:

 • köksspisar (vedspisar främst avsedda för matlagning)
 • öppna spisar
 • bastuaggregat
 • kakelugnar
 • sättugnar

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar 23 maj kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?