Friggebod

Här kan du läsa om vad som gäller om du vill bygga en friggebod.

Du behöver inte bygglov för att bygga en friggebod, du behöver inte heller göra en anmälan och invänta startbesked. Men det måste finnas ett bostadshus på den tomt som friggeboden ska byggas på.

En friggebod är ett komplement till ett en- eller tvåbostadshus. Därför måste det finnas ett bostadshus på tomten när du börjar bygga. Friggeboden ska vara fristående och får inte byggas ihop med någon annan byggnad.

Du får bygga en eller flera friggebodar på samma fastighet. Det gäller oavsett vad detaljplanen säger om hur stor area på tomt som får bebyggas. Du får inte uppföra en friggebod utan bygglov om det står i detaljplanen att bygglov krävs.

Kritierier för friggebod

  • Den sammanlagda byggnadsarean av samtliga friggebodar på tomten får inte vara större än 15 kvadratmeter, men den kan fördelas på flera byggnader
  • Friggeboden får ha en tacknockshöjd på 3,0 meter
  • Friggeboden måste placeras i omedelbar närhet av huvudbyggnaden
  • Friggeboden får endast placeras närmare än 4,5 meter från tomtgräns om du har din grannes medgivande. Medgivandet bör vara skriftligt.
  • Att friggeboden inte kräver bygglov enligt gällande detaljplan eller områdesbestämmelser för tomten
  • Friggeboden ska vara fristående
  • Det ska finnas ett befintligt en- eller tvåbostadhus på tomten

Om den planerade byggnationen inte uppfyller dessa kriterier, kan åtgärden kräva bygglov.

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar 20 maj kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?