Parkeringsplats

Tänker du anlägga en parkeringsplats? Här får du reda på när det krävs bygglov.

Du behöver bygglov för att anlägga, flytta eller väsentligt ändra parkeringsplatser utomhus. För parkeringsplatser till en- och tvåbostadshus finns vissa undantag från lovplikten.

Infarter och utfarter ska vara trafiksäkra och uppfylla regler om god sikt. Föraren ska inte heller behöva backa över gångytor och gånbanor.

Undantag från bygglovsplikten

  • Du behöver inte bygglov för parkeringsplatser vid en- och tvåbostadshus om parkeringsplatsen är avsedd för fastighetens behov.
  • Du behöver inte bygglov för parkeringsplats om marken i detaljplanen är avsatt till gata eller väg eller om parkeringsplatsen görs med stöd av väglagen (SFS 1971:948).

Observera! Om marknivåerna ändras väsentligt kan marklov krävas.

Laddinfrastruktur

Från och med 10 mars 2021 gäller nya krav för vissa byggnader vad gäller infrastruktur för laddning av elfordon.

  • För nya bostadshus med fler än 10 parkeringsplatser ska alla parkeringsplatser vara förberedda med ledningsinfrastruktur. Inget krav på laddningspunkter.
  • För andra nya uppvärmda byggnader med fler än 10 parkeringsplatser ska det finnas ledningsinfrastruktur till 20 procent av parkeringsplatserna och minst en laddningspunkt.

Större ombyggnationer av en byggnad som innebär påtaglig förnyelse gäller även ovanstående krav.
För ouppvärmda byggnader (exempelvis parkeringshus) ställs inga krav.

Information om retroaktiva krav

Befintliga byggnader omfattas av kraven på infrastruktur för laddning av elfordon även om några andra åtgärder inte vidtas.

För uppvärmda byggnader som inte är bostadshus med fler än 20 tillhörande parkeringsplatser ska det finnas minst en laddningspunkt för laddning av elfordon senast den 1 januari 2025.

Viktigt att tänka på är utformning av elcentral och inkommande elkabel.

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar 20 maj kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?