Skylt, vepa, banderoll monterad på byggnad

Du behöver oftast bygglov för att sätta upp, flytta eller ändra en skylt. Här kan du läsa mer om vad som gäller.

Oavsett om din skylt, vepa eller banderoll kräver bygglov eller inte behöver du följa reglerna för utformning och placering av skyltar.

En skylt, vepa och en banderoll kan utformas och placeras på många sätt. Gemensamt för bygglovspliktiga skyltar är att de innehåller ett budskap som marknadsför eller informerar om ett företag, en tjänst, en produkt eller ger annan information.

Du behöver bygglov för att sätta upp, flytta och ändra på de flesta typer av skyltar inom ett område som omfattas av detaljplan. Även banderoller och vepor räknas som skyltar.

Vissa undantag från krav på bygglov

Du behöver inte bygglov för att sätta upp, flytta eller ändra:

  • En skylt vars area är högst 1 kvadratmeter.
  • Skylt för ett tillfälligt evenemang om skylten ska vara uppsatt i högst fyra veckor.
  • Orienteringstavla vars area är högst två kvadratmeter.
  • En skylt inomhus.
  • Valreklam i samband med val till riksdagen landstingsfullmäktige, kommunfullmäktige, Europaparlamentet eller Sametinget, eller i samband med folkomröstning.
  • Nationsflagga, flagga med kommunvapen eller liknande.
  • Vägmärke, tilläggstavla eller annan anordning för anvisning av trafik enligt vägmärkesförordningen.
  • Sjövägmärke eller en säkerhetsanordning för sjöfarten enligt sjötrafikordningen.

Ovan gäller inte om skylten eller orienteringstavlan placeras på eller i anslutning till en byggnad eller ett område som är särskilt kulturhistoriskt värdefullt. Då gäller inte undantaget och du behöver söka bygglov.

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar 23 maj kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?