Lusthus och växthus

På den här sidan får du information om vad som gäller när du ska bygga lusthus eller växthus.

Du kan behöva bygglov för att bygga lusthus eller växthus, men genom de så kallade attefallsreglerna och friggebodsreglerna räcker det ibland med att du gör en anmälan och får startbesked.

Lusthus och växthus är så kallade komplementbyggnader. Om det redan finns ett en- eller tvåbostadshus på tomten räcker det ofta med att du gör en anmälan och får startbesked. Det förutsätter att lusthuset eller växthuset uppfyller villkoren för friggebod eller attefallshus.

Attefallshus

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar 20 maj kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?